课外活动

กิจกรรมนอกหลักสูตร

ประชาวิทย์เบญจภาคี (ระบบบ้าน 5 บ้าน)

ประชาวิทย์เบญจภาคีหรือระบบบ้านเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้สภานักเรียนดูแลนักเรียนในบ้านของตัวเอง ซึ่งมีทั้งหมด 5บ้าน โดยมีรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษารับหน้าที่เป็นพี่สภานักเรียนคอยดูแลรุ่นน้องชั้นประถมศึกษาในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโรงเรียน เช่น กิจกรรม Leadership กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรม English Camp ,Chinese Camp เพื่อฝึกความสามัคคี ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ดังคำปณิธานของโรงเรียนประชาวิทย์ที่ว่า   เรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อเป็น   เรียนเพื่อปฏิบัติ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และเตรียมความพร้อมเพื่อสู่โลกแห่งความเป็นจริงในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

太极拳

ไทเก๊ก

โรงเรียนประชาวิทย์เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีนอีกทั้งยังส่งเสริมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีน เนื่องจากไทเก๊กเป็นศิลปะที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมไทเก๊กขึ้น   เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจศิลปะวัฒนธรรมจีนอย่างถ่องแท้ นอกจากนั้นไทเก๊กยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และเป็นการฝึกสมาธิก่อนการเข้าเรียนของนักเรียนด้วย เนื่องจากไทเก๊กมีลักษณะนุ่มนวล  มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของร่างกายและการหายใจ และยังสามารถใช้เป็นศิลปะการป้องกันตัวได้ 

育华学校是教授汉语和弘扬中国艺术文化的典范!其中就有学习太极拳的活动。太极拳是中国的传统体育项目。在上个学期,学校就有了教授太极拳的活动。太极拳对身体健康有积极作用,为了让学生真实地了解中国的武术文化,学校定期会组织学生练习太极拳,太极拳不仅可以锻炼身体对身体健康有帮助,还可以缓解学生压力达到冥想放松状态,最主要还可以用来防身。

舞狮

เชิดสิงโต

กิจกรรมเชิดสิงโตของจีนถือเป็นศิลปะการกีฬาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่ง ตั้งแต่ภาคเหนือสู่ภาคใต้ หรือตัวเมืองสู่ชนบท ไม่ว่าจะเป็นงานฉลองเทศกาลหรือการจัดงานมงคลต่างๆ ก็สามารถพบเห็นการแสดงเชิดสิงโตได้ ผู้คนเชื่อว่าการแสดงเชิดสิงโตเป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานเบิกบานใจของประชาชนและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ครึกครื้นอีกด้วย

การเชิดสิงโตที่แพร่หลายและโดดเด่นที่สุด คือ การเชิดสิงโตที่มณฑลกวางตุ้ง ส่วนตัวสิงโตที่นำมาเชิดต้องดูมีอำนาจและลักษณะท่าทีแข็งแกร่ง โดยจะมีลักษณะท่าทางเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนกวางตุ้งเรียกการเชิดสิงโตนี้ว่า “สิ่งซือ” (สิงโตที่ตื่นตัวตลอดเวลา)

ชาวจีนมีความเคารพนับถือในสิงโต ชาวบ้านมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิงโตอยู่มากมาย และจะถือว่าสิงโตมีความสำคัญรองลงมาจากมังกร ดังนั้นการเชิดสิงโตจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวจีนยังเชื่ออีกว่าสิงโตก็เป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่ง ดังนั้นการเชิดสิงโตจึงนำมาซึ่งโชคลาภ ในทุกๆ เทศกาลสำคัญหรืองานมงคลต่างๆ ก็จะมีการเชิดสิงโตเพื่อแสดงความยินดี

การแสดงเชิดสิงโตถือเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจีน  กลุ่มคนหรือชุมชนอย่างไรก็ดี การแสดงการเชิดสิงโตในปัจจุบันโดยเฉพาะในเอเชียกำลังประสบกับปัญหาการถูกทอดทิ้งและกำลังเลือนลางหายไป  โรงเรียนประชาวิทย์จึงได้ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมให้นักเรียน  โดยปกตินักเรียนจะเรียนวัฒนธรรมจีน ที่มีอยู่ในเนื้อหาในหนังสือเรียน  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้อย่างลึกซึ่งมากขึ้นจากนอกห้องเรียน โรงเรียนประชาวิทย์จึงมีกิจกรรมการเชิดสิงโตประจำปี และกิจกรรมต่างๆขึ้น รวมถึงการจัดตั้งสำนักเสือ – สิงโต ให้กับนักเรียนและเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมจีนในฐานะโรงเรียนต้นแบบสอนภาษาจีน ภาคเหนือ

舞狮是中国传统文体活动,也是一种文化遗产。无论从北到南,还是葱城市到农村都是一场盛宴。人们相信,舞狮创造了轻松的氛围,十分有趣。 广东舞狮最为有名也最受欢迎的。所表演的狮子必须看起来具有力量,形态多变,广东话叫醒狮。 中国人尊重狮子,有很多关于狮子的神话,但是对狮子的尊重比不上龙。舞狮是神圣的,中国人也认为,舞狮会带来好运,在重大节日会有舞狮活动。 舞狮反映了中国人民的文化认同。 但是如今,尤其是在亚洲,舞狮表演正处于被忽视和衰落的状态。育华学校向学生推广文化方面的知识,通常,学生只能通过课本学习中国文化,为了让学生从课堂之外对中国文化有更深入的了解,学校每年举办一次舞狮活动。 为保护和鼓励学生学习中国文化做出贡献,成为北部华文教育示范学校。

足球训练营

Dragon Academy LMP

โครงการฟุตบอล ดราก้อน อคาเดมี่ ลำปาง ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างคน ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนในด้านกีฬาและสุขภาพกับเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องและสามารถสานฝันนักฟุตบอลเยาวชนสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องรวมถึงต่อยอดโอกาสทางการศึกษาซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนประชาวิทย์ที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การสร้างอนาคตที่ดีของเด็กๆและเยาวชนต่อไป…

游泳

การว่ายน้ำ

โรงเรียนประชาวิทย์มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานเป็นสระเกลือผสมคลอรีนอุณหภูมิประมาณ 30-33 องศา สระเล็กสำหรับสอนว่ายน้ำ เด็กอายุตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น และสระใหม่มาตรฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกสนานกับการว่ายน้ำผ่านกิจกรรมในน้ำมากมายในสระว่ายน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็กและผู้ใหญ่ มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรังสียูวีครอบคลุมทั้งพื้นที่โล่ง โปร่งสบาย ไม่อึดอัด 

โรงเรียนได้จัดชั่วโมงว่ายน้ำให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนว่ายน้ำ สอนให้นักเรียนสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยเน้นเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีต่อน้ำและบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายอารมร์ดีและมีความสุขซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียน

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR