คณะครูโรงเรียประชาวิทย์

คณะครูระดับชั้นประถม

น.ส.วชิราภรณ์ ผาด่านพัฒนา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

น.ส.ทัดเอื้อง อุ่ยประภัสสร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

น.ส.กิตติพร ภู่รุ่งเรือง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางเพ็ญพิลาศ วงศ์เขียว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

น.ส.นราวดี หมื่นสืบ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

น.ส.พิสมัย ขัตติยะวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางกรรณิกา สายจันทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอังค์วรา เทศกาล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายปราโมทย์ วังตระกูล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

น.ส.นุชจิรา ศรีธัญรัตน์

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเบญจวรรณ์ เดชะบุญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

น.ส.เมธาวินี ดวงรัตน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปาณิสรา เรือนกุณา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

โรงเรียประชาวิทย์


274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

054-217-506
admin@prachawit.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00A.M. – 5:00

ช่องทางติดตามและข่าวสาร

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR