คณะครูโรงเรียประชาวิทย์

คณะครูระดับชั้นมัธยม

นายเทวรัณย์ หรรษ์หิรัญ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสุดา ชาญณรงค์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

น.ส.กิรณา เหมวรางค์กูล

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสิทธิชัย วรโชติติรนารา

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

น.ส.หทัย ฟูเต็มวงค์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โรงเรียประชาวิทย์


274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

054-217-506
admin@prachawit.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00A.M. – 5:00

ช่องทางติดตามและข่าวสาร

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR