คณะครูโรงเรียประชาวิทย์

คณะครูระดับชั้นอนุบาล

น.ส.ชุติภัค ไชยโกษา

ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/2

นางธนภร ฝึกฝน

ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/1

นางทิพย์วรรณ ตันแก้ว

ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/1

น.ส.ดวงพร หวังดี

ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/2

นาง ชนิชาอร ใจปินตา

ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1

โรงเรียประชาวิทย์


274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

054-217-506
admin@prachawit.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00A.M. – 5:00

ช่องทางติดตามและข่าวสาร

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR