บริการ

คำปรึกษา

學生看護系統

ระบบดูแลนักเรียน

ครูโรงเรียนประชาวิทย์ ไม่ใช่แค่สอนหนังสืออย่างเดียว อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญคือ ต้องดูแลเส้นทางการเติบโตของนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ดูแลและพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ดั่งคำปณิธาน 4ร เรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อเป็น เรียนเพื่อปฏิบัติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน การสอนให้นักเรียนได้ทั้งวิชาการและกิจกรรมไปพร้อมๆกัน ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและภูมิใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ ผลลัพธ์คือ การรู้ตัวตนและความสามารถของตัวเอง ในแต่ละปีมีนักเรียน 90% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกเป็นอันดับแรก การดูแลเด็กในทุกด้าน เป็นสิ่งที่ครูของประชาวิทย์ ต้องเฝ้าดูพัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่วันแรกจนจบการศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายและความคาดหวังของผู้ปกครองโรงเรียนประชาวิทย์

การที่ครูช่วยแนะนำค้นหา “ตัวตน” ของเด็กคนนั้นว่าควรเรียนต่อคณะไหน โตมาจะประกอบอาชีพอะไร ถือว่าสำคัญ นั่นคือการสอนให้เด็กรู้จักคุณค่าพร้อม “ตัวตน” ที่แท้จริงว่าตัวเองคือใคร พร้อมสร้างจิตใจใฝ่รู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ยั่งยืนไปตลอดชีวิตให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กคนนั้นเติบโตในรั้วมหาวิทยาลัย จนก้าวสู่ในโลกของการทำงานพร้อมกับเรียนรู้วิธีปรับตัวอย่างไร

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR