บริการ

ดนตรีจีน

中國音樂

ดนตรีจีน

โรงเรียนประชาวิทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เรามีเครื่องดนตรีจีนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเล่นดนตรีจีน มีชุมนุมดนตรีจีนและวงดนตรีจีนของโรงเรียนประชาวิทย์ ได้มีโอกาสไปแสดงในงานต่างๆ

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR