ประชุมผู้ปกครอง (PTM : Parent Teacher Meeting)

อัพเดตล่าสุดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2565

โรงเรียนประชาวิทย์  ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  โดยครูประจำชั้น และครูประจำวิชาได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางในการพัฒนานักเรียนร่วมกันกับผู้ปกครอง  ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน  ซึ่งทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนต่างให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ทั้งในด้านการเรียนในห้องเรียน  และที่บ้าน รวมถึงด้านพฤติกรรมนักเรียน ที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม

โรงเรียประชาวิทย์


274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

054-217-506
admin@prachawit.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00A.M. – 5:00

ช่องทางติดตามและข่าวสาร

ท่านผู้ปกครองของนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2565 ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR