เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมา

พ.ศ. 2470
ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ‘หนานปางกงสิหวาเฉียว’ ครั้งแรกในจังหวัด ลำปาง
1927年,在南邦华侨商人的支持下创办了“华侨学校”。

โดยพ่อค้าชาวจีนแคะ แต้จิ๋วและกวางตุ้ง ได้ก่อตั้งโรงเรียนเดิมชื่อ ‘ฮั่วเคี้ยว’  และมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 70 คน

พ.ศ. 2483
โรงเรียน ‘ฮั่วเคี้ยว’ ถูกสั่งปิด ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
1940年,二战期间,“华侨学校” 因政治原因被迫关闭。

สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มผันแปรจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทางการจึงสั่งปิดโรงเรียนจีนทั่วประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง

พ.ศ. 2489
เปิดดำเนินการอีกครั้งและเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ยกฮั้ว’ หรือ กงลิยิหวา อีกครั้ง โดยใช้ชื่อ ภาษาไทยว่า ‘โรงเรียนประชาวิทย์’
1946年,学校重新开办,名为“公立育华学校”泰文名为 “โรงเรียนประชาวิทย์”。

ในวันที่ 1  กันยายน  พ.ศ. 2489 โรงเรียนเปิดทำการสอนใหม่ภายใต้ชื่อ“ยกฮั้ว  หรือ  กงลิยิหวา”  หรือใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ประชาวิทย์”แม้ว่าเศรษฐกิจช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2  จะยังไม่ฟื้นฟูเท่าที่ควรอันเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานแต่ทางโรงเรียนก็มิได้ย่อท้อ ดำเนินการสอนอย่างล้มลุกคลุกคลาน

พ.ศ. 2522
ได้รับใบอนุญาตก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อการศึกษาประชาวิทย์
1979年,南邦育华教育慈善基金会正式成立 。

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา ได้รับใบอนุญาตก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2519

พ.ศ. 2526
คุณณัฐ วนชยางค์กูล ได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา คนแรก
1983年,林猷权先生当选南邦育华教育慈善基金会首届主席。

พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมอีก 18 ท่าน ณ จุดเริ่มต้นนี้เองท่านประธานและคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยาทำการบริหารงานวาง

พ.ศ. 2542
คุณจรัญ ศิริปัญญา ได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา คนที่ 2
1999年,吴龙泉先生当选南邦育华教育慈善基金会第二届主席。
พ.ศ. 2546
คุณนิคม เชาว์กิตติโสภณ ได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา คนที่ 3
2003年,曹年裕先生当选南邦育华教育慈善基金会第三届主席。

คุณนิคม เชาว์กิตติโสภณ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ เพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา และเริ่มการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร Chinese – English Program พร้อมยกระดับภูมิทัศน์ทั้งหมดของโรงเรียน

พ.ศ. 2547
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK ที่แรกใน ประเทศไทย
2004年,学校获批泰北汉语水平测试中心。
พ.ศ. 2552
แต่งตั้งเป็นโรงเรียนต้นแบบสอนภาษา จีน สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009年,学校获受国务院首批海外华文教育示范校。

ยกระดับ Chinese – English Program เป็นฝ่ายสากลศึกษา

พ.ศ. 2557
รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในโครงการ UNESCO ASPNet
2014年, 学校被国际教科文组织评选为泰北第一所ASPnet项目学校。

โครงการโรงเรียนเครือข่าย เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ Associated Schools Network Project ขององค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติแห่งแรกของภาคเหนือ (ยูเนสโก)

พ.ศ. 2558
ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2015年,学校开始使用PRACHAWIT CYBE SCHOOL NETWORK APP,是东南亚地区第一所使用此手机软件的学校。

ริเริ่มออกแบบเพื่อใช้ Technology Application หรือ PRACHAWIT CYBER SCHOOL NETWORK เพื่อจัดการเรียนการสอนแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พ.ศ. 2561
พัฒนาหลักสูตรไปสู่ World Class Standard School
2018年,为了提高教学质量,我们开始建立World Class Standard School,与国际标准同步,并已被教育部认证。

พัฒนาหลักสูตรจนสามารถนนำใช้ World Class Standard School หรือ หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR