นางสาวอารีย์ อ๊อดผูก

รองผู้อำนวยการมัธยมศึกษา
副主任的話

สาส์นจากรองผู้อำนวยการ

เราส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีความทะเยอทะยาน ในการใฝ่ศึกษาเรียนรู้ที่ทันโลก และทัศนคติของยุคสมัย เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จมากกว่าที่เขาคิดว่าเป็นไปได้ 

เราสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนประสบผลสำเร็จด้านวิชาการพร้อมสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทั้งด้านสังคมและอารมณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคต เพื่อให้เขาพร้อมสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR