หลักสูตรการเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา

小學課程

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนประชาวิทย์ได้ใช้หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World Class Standard School )  ที่มีการเชื่อมโยงทุกศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องมีศักยภาพในหลายๆด้าน ทั้งความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ และมีความคิดเป็นสหวิทยาการ ( Holistic Learning ) ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ข้ามกลุ่มสาระได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เราจึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเฉพาะ โดยมีรูปแบบ STEM ( Science Technology Engineering Mathematic )  โดยใช้หลักการบริหารห้องเรียนในรูปแบบ T.E.D.  ( Teach Exercise Deepening ) เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถาวร   และได้เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะและความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง  ( Independent Study )  และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ทดลอง โดยทางโรงเรียนได้มีระบบสารสนเทศ ICT เพื่อการศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ  3 ภาษา  ( ไทย – จีน – อังกฤษ )  ซึ่งมีการสอบประเมินความรู้ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ( TEDET : Thailand Educational Development and Evaluation Tests ), สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT / HSK  ซึ่งทางโรงเรียนเป็นศูนย์สอบ  และสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR : Common European Framework Reference for Languages)

โรงเรียนประชาวิทย์


274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

054-217-506
admin@prachawit.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00A.M. – 5:00

ช่องทางติดตามและข่าวสาร

รูปภาพและวิดีโอ

โรงเรียนประชาวิทย์ ยินต้อนรับนักเรียนใหม่
ท่านสามารถต้องการติดต่อระเบียบการสมัครได้ที่นี่

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR