ประชาวิทย์เบญจภาคี

สภาและกรรมการนักเรียน

สืบเนื่องจากคุณธรรมทั้ง 5 ของขงจื้อ หรือคุณสมบัติทั้ง 5 ของวิญญูชนอันได้แก่ 仁 – เหริน, 義 – อี้, 禮 – หลี่, 智 – จื้อ และ 信 – ซิ่น เราจึงออกแบบระบบส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับหลักความคิดของการพัฒนามนุษย์ของโลกตะวันออกและตะวันตก โดยนำหลักการของขงจื้อมาผสมผสานกับความคิดของระบบบ้าน

เริ่มจากการแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้วิธีจับสลาก เพื่อเข้าระบบบ้าน 5 บ้าน ซึ่งเป็นระบบที่มีมากว่า 500 ปีในระบบการศึกษาของโลกตะวันตก และยังคงใช้อยู่ในสถาบันที่มีอายุเก่าแก่ของโลก และโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ โดยนำสัญลักษณ์ของสัตว์มงคลทั้ง 5 ที่มาจากเทพนิยายของจีน ซึ่งมีฟินิกซ์แดง เสือขาว เต่ามังกร กิเลนทอง และมังกรน้ำเงิน สัตว์แต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันด้วยความแตกต่างของทุกบ้านส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี ได้ฝึกใช้ทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่าง อาทิ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรงบประมาณ โดยนิยามของแต่ละบ้านมีดังต่อไปนี้ มนุษยธรรมคุณธรรม จารีต ปัญญา สัจจา ทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างรากฐานของระบบสภานักเรียนของโรงเรียนประชาวิทย์

คุณธรรมทั้ง 5 ของขงจื้อ

ประชาวิทย์เบญจภาคี

House of The Red Phoenix

ฟินิกซ์แดงโชติช่วงดั่งผู้กล้า
มุ่งมานะมั่นหมายไม่หน่ายหนี
วิหคแกร่งกางปีกทั่วปฐพี
ด้วยใจที่สง่างามดังเปลวเพลิง

House of The White Tiger

ถือกระบี่แทนเครื่องหมายผู้พิทักษ์
คอยปกปักษ์รักษาทุกวิถี
เขี้ยวเล็บทองสง่างามดุจความดี
พยัคฆีศาสตราวุธหยุดอธรรม

House of The Grand Tortoise

เต่ามังกรแข็งแกร่งเปี่ยมอำนาจ
กล้าประกาศศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่
สร้างศรัทธามุมานะและตั้งใจ
สำเร็จชัยชนะอย่างมั่นคง

House of The Golden Kylin

กิเลนเปรียบดุจดั่งเพชรเม็ดงาม
ปรากฏความเมตตาน่าเลื่อมใส
ใช้ปัญญาปราบศัตรูหมู่เภทภัย
สยบในเสน่ห์พิฆาตอหังการ์

House of The Blue Dragon

ประพฤติชอบสุจริตไม่คิดคด
ทรยศไร้สัจจะให้บาดหมาง
คิดซื่อตรงจริงใจไม่อำพราง
มังกรมั่นสร้างสังคมด้วยไมตรี

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR