เกี่ยวกับโรงเรียน

แนวทางการใช้สื่อ

多媒体

สื่อมีเดียโรงเรียนประชาวิทย์

โรงเรียนประชาวิทย์เราเปิดรับแพลตฟอร์มสื่อทั้งหมด เพื่อแบ่งปันสื่อในการทำงานร่วมกันและส่งเสริมการเรียนการสอนของเรา โดยได้ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มสื่อของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เช่น เว็บไซต์ Prachawit School (www.prachawit.ac.th) Facebook (Prachawit School Foundation 泰国南邦育华学校 ) และโฆษณาแบรนด์ของเราแฮชแท็กของโรงเรียนที่จะติดตามคือ #WeArePrachawit

บัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคณะครูและเจ้าหน้าที่  ถือว่าเป็นบัญชีส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของโรงเรียนประชาวิทย์  ตัวอย่างของบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนบุคคล   ได้แก่ บัญชีที่ใช้เพื่อติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวเป็นหลัก

营销指南

หลักเกณฑ์ด้านสื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ในระหว่างการลงทะเบียนพ่อแม่ / ผู้ปกครองจะถูกขอให้ยินยอมให้ใช้รูปถ่ายของบุตรหลานของท่านเป็นครั้งคราว  เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดของโรงเรียน และโปรแกรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนในสื่อการตลาดใด ๆ

แพลตฟอร์มสื่ออาจครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้:

  • สื่อดั้งเดิม (ทีวี  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร ฯลฯ )
  • สื่อออนไลน์ (โฆษณาดิจิทัลใด ๆ )
  • โซเชียลมีเดีย (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, LinkedIn ฯลฯ )
  • เอกสารประกอบการตลาด (โบรชัวร์โรงเรียน  แผ่นพับ  โปสเตอร์  จดหมายข่าว ฯลฯ )
  • เว็บไซต์  วิดีโอ  การสัมมนา  ผ่านเว็บ ฯลฯ
  • แพลตฟอร์มสื่อใหม่อื่น ๆ
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR