ขยายระยะเวลาเรียนออนไลน์

ประกาศ โรงเรียนแจ้งการขยายเวลาเรียนออนไลน์เพิ่มและปิดเรียนในพื้นที่
จนกว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงและปลอดภัย
หากสถานการณ์มีความเหมาะสมสำหรับเปิดเรียนในพื้นที่ ทางโรงเรียนจะแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR