แจ้งการเปิดเรียนในพื้นที่

ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดเรียนในพื้นที่ (OnSite)
👍 เปิดเรียนในพื้นที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
👍 เปิดเรียนในพื้นที่พร้อมกันทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
***สำหรับนักเรียนโดยสายรถรับ – ส่ง ขอให้ปฏิบัติตามข้อ 6 อย่างเคร่งครัด***
💛❤️ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ สุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยโดยถ้วนหน้า 💛❤️
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR