ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนันทิกานต์ ถ้ำทอง

โรงเรียนประชาวิทย์ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงนันทิกานต์ ถ้ำทอง (น้องชีตาร์) ขั้น ป.3/2
ที่ได้รับรางวัล โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ของโครงการสอบ ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์
ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้คะแนน 165 จาก 200 คะแนน และ รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 127 จาก 150 คะแนน
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR