เยาวชนดีเด่น ปี 2565

     ด้วยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ได้มอบโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ปี 2565 โดยมี นายบรรพ์ แจ่มใส เป็นประธานในการมอบโล่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชาวิทย์ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
     ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
          นางสาวกันติยา ศรีวัชระ
     ด้านความรู้ความสามารถทางดนตรี กีฬา นันทนาการ
          นางสาวญาดา ศิริสวัสดิ์
     ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
          เด็กชายพิศา จินะการ
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR