การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์จีนระดับอนุบาล โดยส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “ฤดูใบไม้ผลิแห่งวัฒนธรรมจีน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

เด็กหญิงทิพย์ธารา ธนิศร์เกษม (云汐汐)นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงนิพาดา ติ๊บปะละ ( 邓文静)นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงศ์ฉลาด(蓝兰婧)นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงลภัสรดา ปัญจสิทธิ์(廖如美)นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายศุภกร สันใจคำ(詹心聖)นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงลูซีญา ดีอัซ การ์บาโย(甘露西)นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR