รายละเอียดการจัดสอบ และค่าลงทะเบียนสอบ HSK/YCT

ปฏิทินการจัดสอบ( HSK/YCT/HSKK) ประจำปี 2567

日期 ว/ด/ป 时间 เวลา 考试项目รายการ 等级 ระดับ หมายเหตุ
17-08-2567 9.00-10.25 น. YCT YCT1-4 เช้า
08-09-2567 9.00-16.55 น. HSK+HSKK HSK1-6 เช้า-บ่าย
08-12-2567 9.00-16.55 น. HSK+HSKK HSK1-6 เช้า-บ่าย
08-12-2567 15.40-16.55 น. HSKK HSKK ต้น-สูง บ่าย

 考试时间/考试费用 ตารางเวลาสอบ/ค่าลงทะเบียน

考试项目 时间  เวลาสอบ 考试费用
รายการสอบ HSK HSKK YCT ค่าลงทะเบียนสอบ
YCT(1)     09.00 – 09.35 น. 110
YCT(2)     09.00 – 09.50 น. 220
YCT(3)     09.00 – 10.00 น. 320
YCT(4)     09.00 – 10.25 น. 420
HSK(1) 13.30 – 14.10 น.     550
HSK(2) 09.00 – 09.55 น.     750
HSK(3)+HSKK ต้น 13.30 – 15.00 น. 15.40 – 16.00 น.   1,500
HSK(4)+HSKK กลาง 09.00 – 10.45 น. 11.25 – 11.48 น.   2,000
HSK(5)+HSKK สูง 13.30 – 15.35 น. 16.30 – 16.55 น.   2,500
HSK(6)+HSKK สูง 09.00 – 11.20 น. 16.30 – 16.55 น.   3,000
HSKK  ต้น   15.40 – 16.00 น.   550
HSKK  กลาง   11.25 – 11.48 น.   750
HSKK  สูง   16.30 – 16.55 น.   850
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR