ยืนยันการสมัครสอบ

วัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK โรงเรียนประชาวิทย์

ท่านได้ทำการลงทะเบียนศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT / HSK เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบผ่านเว็บไซต์ www.chinesetest.cn/goquery.do

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR