เราส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกจากในห้องเรียนจากกิจกรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างความเป็นตัวเอง กล้าแสดงออก อีกทั้งยังสร้างเสริมมิตรภาพจากกิจกรรมดังกล่าว

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR