การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

     โรงเรียนประชาวิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้าเหรียญรางวัลจากการ แข่งขันทักษะวิชาการเอกชน ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

การเเข่งขันประกวดมารยาทไทย

ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน จังหวัดลำปาง  

ระดับเหรียญทอง ในงานแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

     เด็กหญิงเลอลักษณา อมรชัยศักดา 
     เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ์ ใจละออ

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


การเเข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน จังหวัดลำปาง  

ระดับเหรียญทองแดง ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 

     เด็กหญิงนภัทร วิชัยสืบ

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นตัวแทน แข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จังหวัดลำพูน 

     นางสาวจิรลัคนา เครือกุณา
     นางสาวลภัสรดา แนบพุดซา
     นางสาวสุมณฑา ลินพล
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

Spelling Bee

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน จังหวัดลำปาง 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาค จังหวัดลำพูน 

     เด็กหญิงวันวิสาข์ ปงกันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

Impromtu Speech

รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน จังหวัดลำปาง 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับภาค จังหวัดลำพูน 

     นางสาวปิยาอร เหล่าวาณิชวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR