ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ประสบการณ์อันหลากหลาย

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR